(MPSC) MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 [228 जागा]

MPSC Group C Recruitment 2022

MPSC Group C Recruitment

The Maharashtra Public Service Commission is a body created by the Constitution of India under article 315 to select officers for civil service jobs in the Indian state of Maharashtra according to the merits of the applicants and the rules of reservation. Maharashtra Group-C Services Combined Pre Examination 2022, MPSC Group C Recruitment 2022 (MPSC Group C Bharti 2022) for 228 Industry Inspector, Deputy Inspector, Tax Assistant, & Clerk-Typist Posts. www.majhijob.com/mpsc-group-c-recruitment 

जाहिरात क्र.: 077/2022

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022

Total: 228 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र.पदाचे नाव पद संख्या
1उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय 06
2दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क 09
3कर सहाय्यक, गट-क114
4लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क89
5लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क10
Total228

शैक्षणिक पात्रता: 

  1. पद क्र.1: अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.  
  2. पद क्र.2: पदवीधर. 
  3. पद क्र.3: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.
  4. पद क्र.4: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
  5. पद क्र.5: (i) पदवीधर   (ii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

वयाची अट: 01 नोव्हेंबर 2022 रोजी, [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ: 05 वर्षे सूट]

  1. पद क्र.1, 4 & 5: 19 ते 38 वर्षे.
  2. पद क्र.2 & 3: 18 ते 38 वर्षे.

शारीरिक पात्रता (दुय्यम निरीक्षक): 

पुरुष महिला
उंची: 165 से.मीउंची: 155 से.मी.
छाती: 79 सेमी व फुगवून 5 सेमी जास्तवजन: 50 कि.ग्रॅ.

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹394/-  [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ/दिव्यांग: ₹294/-, माजी सैनिक: ₹44/- ]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 22 ऑगस्ट 2022 (11:59 PM)

पूर्व परीक्षा: 05 नोव्हेंबर 2022

परीक्षा केंद्र: महाराष्ट्रातील 37 केंद्र.

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online   [Starting: 01 ऑगस्ट 2022]

Leave a Comment