(MahaDBT) महाराष्ट्र शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया 2021-22

MahaDBT Scholarship

Application Acceptance (New/Renewal) for A.Y. 21-22 has been commenced. Last date for Application Acceptance (New/Renewal) for A.Y. 21-22 is 31st January 2022. Application Re-apply has been extended for A.Y. 20-21 till 31st January 2022. Aaple Sarkar DBT, Maharashtra Government Scholarship Online Application for Academic Year 2021-22 Scholarship form which comes under Government of India Scholarship. MahaDBT Scholarship. www.majhijob.com/mahadbt-scholarship

शिष्यवृत्ती: MahaDBT शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया 2021-22

शिष्यवृत्ती विभाग:

अ. क्र.शिष्यवृत्ती विभाग
1सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग
2आदिवासी विकास विभाग
3उच्च शिक्षण संचालनालय
4तंत्रशिक्षण संचालनालय
5शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
6OBC, SEBC, VJNT आणि SBC कल्याण विभाग
7वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
8अल्पसंख्याक विकास विभाग
9कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभाग
10 महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी 
11कला संचालनालय
12MAFSU नागपूर  
13कृषी विभाग
14अपंगत्व विभाग 

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online 

Leave a Comment