Assam Rifles HallTicket

Assam Rifles HallTicket

Assam Rifles Rally Recruitment 2022, Assam Rifles Recruitment 2022 (Assam Rifles Bharti 2022) for 1230 Technical/Tradesmen, Assam Rifles HallTicket. Assam Rifles Admit Card.

असम राइफल्स मध्ये 1380 टेक्निशियन/ट्रेड्समन पदांची भरती
परीक्षा01 सप्टेंबर 2022 पासून
PST/ PET/ TT/ लेखी परीक्षा प्रवेशपत्रClick Here
असम राइफल्स मध्ये 1230 टेक्निशियन/ट्रेड्समन पदांची भरती
परीक्षा01 डिसेंबर 2021 पासून
PST/ PET/ TT/ लेखी परीक्षा प्रवेशपत्रClick Here

Check Also

IBPS Clerk Admit Card

IBPS Clerk Admit Card 2023: IBPS Clerk Admit Card जारी, याप्रमाणे डाउनलोड करा

IBPS Clerk Admit Card 2023: Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) ने 16 ऑगस्ट 2023 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *