(MPSC) MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2021 [1695 जागा]

MPSC Group C Recruitment 2022

MPSC Group C Recruitment

The Maharashtra Public Service Commission is a body created by the Constitution of India under article 315 to select officers for civil service jobs in the Indian state of Maharashtra according to the merits of the applicants and the rules of reservation. Maharashtra Group-C Services Combined Main Examination 2021, MPSC Group C Recruitment 2022 (MPSC Group C Bharti 2022) for Industry Inspector, Deputy Inspector, Technical Assistant, Tax Assistant, & Clerk-Typist Posts. www.majhijob.com/mpsc-group-c-recruitment 

जाहिरात क्र.: 58/2022 ते 62/2022

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा 2021

Total: 1695 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र.पदाचे नाव पद संख्या
1उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय 103
2दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क 114
3तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय 14
4कर सहाय्यक, गट-क285
5लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क1077
6लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क102
Total1695

शैक्षणिक पात्रता: 

  1. पद क्र.1: अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.  
  2. पद क्र.2: पदवीधर. 
  3. पद क्र.3: पदवीधर.
  4. पद क्र.4: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.
  5. पद क्र.5: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
  6. पद क्र.6: (i) पदवीधर   (ii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

वयाची अट: 01 एप्रिल 2022 रोजी, [मागासवर्गीय & अनाथ: 05 वर्षे सूट]

  1. पद क्र.1, 5 & 6: 19 ते 38 वर्षे.
  2. पद क्र.2, 3, & 4: 18 ते 38 वर्षे.

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹544/-  [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ/दिव्यांग: ₹344/-, माजी सैनिक: ₹44/- ]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 14 जुलै 2022 (11:59 PM)

परीक्षा वेळापत्रक: 

परीक्षा केंद्र: अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, मुंबई & पुणे

अधिकृत वेबसाईट: पाहा 

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online

Leave a Comment