MAHA TET महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 निकाल

MAHA TET Result

Maharashtra State Examination Council, Pune. Maharashtra Teacher Eligibility Test 2021 /Majhijo.com

Majhijob.com

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 निकाल

परीक्षा21 नोव्हेंबर 2021
अंतिम उत्तरसूचीClick Here
अंतरिम निकाला बाबतचे प्रसिद्धीपत्रकClick Here
निकाल राखीव ठेवण्यात आलेल्या उमेदवारांचे बैठक क्रमांकClick Here
अंतरिम निकालानुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे बैठक क्रमांकClick Here
अधिक माहितीClick Here

Leave a Comment